Истина подобна небу, а мнения - облакам. © Жозеф Жубер

Истина подобна небу, а мнения — облакам. © Жозеф Жубер